Om samtalet

Själaro erbjuder samtal grundade på klassisk kristen tro. Detta innebär inte att Du som kommer till Själaro måste vara en kristen. Vi har respekt för den Du är.

I samtalet får Du möjlighet att berätta Din historia. Vi har båda två tystnadsplikt och inte någon journalplikt.

Vi tror att varje människa är ande, själ och kropp och utgår ifrån det.

Vi bär på en tro om att allting är möjligt för Gud, det finns alltså inget som är för stort och inget som är för svårt.


Till oss kommer människor med olika problem såsom...

 • ångest eller oro
 • livskriser
 • sorg
 • sexuella övergrepp
 • relationsproblem
 • utbrändhet eller utmattningsdepression
 • andliga övergrepp
 • brottsoffer
 • skilsmässor
 • äktenskapsproblem
 • otrohet
 • självidentitet
 • självskadebeteende
 • mobbning
 • ensamhet
 • krigstrauman
 • kriminalitet
 • missbruksproblematik
 • tvångstankar etc.