Vilka vi är

Caroline Lekardal har jobbat med själavård under 20 år i kyrkor och församlingar. Hon har även under denna period varit verksam som pastor.

Caroline har en unik gåva i att urskilja roten till ett problem och drivs av en obändlig tro på Gud och att han kan göra allting nytt.

De senaste sju åren har Caroline varit koordinator för Pastoral Care som är Hillsong Church Stockholms själavårdsarbete.

”Gud kan göra allting nytt”

Johan Lekardal har under många år arbetat som pastor och drivit olika ministries på både nationell och internationell nivå. Han är en typisk möjlighetstänkare och har förmågan att se ett helhetsperspektiv.

Johan har mångårig erfarenhet av att möta människor framför allt som coach och har bl a hjälpt människor loss ur grov kriminalitet och drogberoende.